KIA V
Home
Test

Missie 4

Maritieme hightech voor een veilige zee

 

 

Waar gaat deze missie over?

De toekomst van Nederland als maritieme handelsnatie is afhankelijk van een veilige zee. De zee is een mondiale transportroute, een bron van grondstoffen en voedsel en een wingebied voor energie. Dat maakt de zee en haar kustgebieden kwetsbaar voor competitie, concurrentie en conflicten.

Door technologische, geopolitieke en mondiale ontwikkelingen staat de veiligheid op en vanuit zee onder druk. Voor een goed functionerende maritieme veiligheidsketen moeten de Koninklijke Marine en de Kustwacht op alle huidige en toekomstige veiligheidsuitdagingen een antwoord hebben. Een toekomstbestendig en concurrerend ecosysteem van overheid, kennisinstellingen en (maritieme) industrie is hiervoor essentieel.

Wat hebben we al bereikt?

 • Met de NWO Missiegedreven call Maritiem Hightech zijn drie projecten gestart:
  Drie consortia ontvangen financiering voor onderzoek naar Maritieme Hightech | NWO.
  Drie extra projecten worden begin 2024 aan deze call toegevoegd, direct gefinancierd door Defensie.
 • Met het Samenwerkingsverband Dutch Naval Design hebben we een ecosysteem opgebouwd van ongeveer veertig bedrijven. Zij hebben samen zeven roadmaps gebouwd die direct aansluiten op onze kennis- en innovatievragen. Momenteel worden vanuit MIND (innovatiecentrum Military Innovation by Doing) kortcyclische innovatieprojecten gestart die een directe relatie hebben met de Dutch Naval Design roadmaps
  - Project Model Based System Engineering (M.B.S.E)
  - De ontwikkeling van autonome USV (Unmanned Surface Vehicle) ten behoeve van de ASWF (Anti-Submarine Warfare Fregatten)
 • We hebben een toekenning gekregen van het Nationaal Groeifonds (NGF) voor ons Maritiem Masterplan. Via de Smart Kill Chains en geïntegreerde sensornetwerken wordt hierbij ook een link gemaakt met het NGF programma Polaris.

Kennis en innovatiebehoefte

Onze kennis- en innovatiebehoeften liggen op het gebied van maritieme hightech. Met hoogwaardige technologie versterken we slimme operaties en concepten. Denk bijvoorbeeld aan:

 • onbemande en autonome middelen, moderne sensoren, missiemanagementsystemen en effectoren
 • slimme bemanningsconcepten, slim opwerken, slim onderhoud en materieelbeheer
 • slim scheeps- en onderzeebootontwerp voor arbeidsextensivering, zero emission-marineschepen, overleefbaarheid, safety design, mitigatie voor dreiging van chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen (CBRN), weerbaarheid, stealth- eigenschappen en incasseringsvermogen, nieuwe materialen, lage hydrodynamische weerstand, schokbestendigheid en een zeer lage geluidssignatuur
 • intelligente distributiesystemen en signatuurmanagementsystemen
 • volledig nieuwe concepten om nieuwe missies mogelijk te maken voor de ‘navy after next’

De nieuwe middelen moeten:

 • effectief en robuust zijn tegen de nieuwe dreigingen die onze belangen kunnen schaden, zoals bijvoorbeeld hypersone en ballistische missielen, langeafstandtorpedo’s en swarming Unmanned Surface Vehicles (USV’s)
 • geschikt zijn om in alle denkbare omstandigheden te opereren, zowel in warmere als in koudere gebieden
 • het risico van letsel voor de bemanning tot een minimum reduceren

De onderzoeks- en innovatiegebieden van deze missie hebben we uitgewerkt in zes deelprogramma’s:

 1. Smart kill-chains, radar en geïntegreerde sensorsuites
 2. Smart operations
 3. Smart manning & automation
 4. Zero-emision and survivable warships
 5. Smart design and maintenance
 6. Smart concepts