Kennis- en Innovatieagenda Veiligheid

De overkoepelende ambitie is (potentiële) tegenstanders steeds een stap vóór blijven: ‘always ahead of the threat’ met slimme oplossingen in dienst van een veilige maatschappij.

KIA V voor onze toekomst

Always ahead of the threat

Veiligheid is een van de maatschappelijke thema’s in het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid. Voor de Kennis- en Innovatie Agenda Veiligheid zijn, onder leiding van het ministerie van Defensie en het ministerie van Justitie en Veiligheid vijf missies gedefinieerd, die vragen om (toegepaste) innovaties. 

Lees meer

De KIA Veiligheid 2024-2027 staat online

Naar KIA V 2024-2027

Contact

Vragen over de Kennis- en Innovatie Agenda Veiligheid?

Stuur een mail

Kennis- en Innovatieagenda
Veiligheid 2024 - 2027

Versie oktober 2023

Wat is een KIA?

Het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid omvat 25 missies verdeeld over 4 maatschappelijke thema's. Sinds 2019 werken de topsectoren samen aan Kennis- en Innovatie Agenda’s (KIA's) voor ieder maatschappelijk thema en voor sleuteltechnologieën en maatschappelijk verdienvermogen als onderliggende thema's.

Lees meer

Missies

De Kennis- en Innovatieagenda Veiligheid bestaat uit vijf meerjarige, missiegedreven innovatieprogramma’s (MMIP’s). In iedere MMIP hebben ‘missieteams’ vanuit de betrokken topsectoren en betrokken ministeries een uitgewerkte agenda opgesteld voor de uitdagingen waar wij voor staan.

Bekijk de missies