Missie 2: Cyberveiligheid 

Waar gaat deze missie over 

In de Nederlandse Cybersecurity Strategie 2022-2028 (NLCS) staan de belangrijkste uitdagingen van Nederland op het gebied van cybersecurity. We moeten ons richten op kennisontwikkeling en innovatie om dreigingen in het digitale domein tegen te gaan, economische kansen te creëren én voldoende digitale autonomie te borgen.

Met onze cybermissie zetten we dan ook in op multidisciplinaire kennis en innovatiedoor fundamenteel en toegepast (multidisciplinair) cybersecurity-onderzoek, zowel lang- als en kortcyclisch. De missie cyberveiligheid krijgt zijn uitvoering in CS4NL (Cybersecurity for the Netherlands), het breedgedragen programma van de KIA Sleuteltechnologieën.

Lees meer

Missies

De Kennis- en Innovatieagenda Veiligheid bestaat uit vijf meerjarige, missiegedreven innovatieprogramma’s (MMIP’s). In iedere MMIP hebben ‘missieteams’ vanuit de betrokken topsectoren en betrokken ministeries een uitgewerkte agenda opgesteld voor de uitdagingen waar wij voor staan.

Bekijk de missies