KIA Veiligheid
Always ahead of the threat

Samen innoveren voor een veilig(er) Nederland

Veiligheid is een van de maatschappelijke thema’s in het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid. Voor de Kennis- en Innovatie Agenda Veiligheid zijn onder leiding van het ministerie van Defensie en het ministerie van Justitie en Veiligheid vijf missies gedefinieerd, die vragen om (toegepaste) innovaties. De missies uit de KIA Veiligheid vragen om de ontwikkeling van nieuwe kennis en innovaties die bijdragen aan een veiliger samenleving en een weerbaarder Nederland, én die economische kansen creëren, ook op de exportmarkt.

Om dit te bereiken stimuleren we in de KIA Veiligheid nieuwe partnerschappen, tussen bedrijven en universiteiten als organisaties, maar ook persoonlijk: de digitale expert met de gedragswetenschapper, de composietenspecialist met de veiligheidsfunctionaris, de elektronisch ontwerper met de expert die nieuwe marineschepen ontwikkelt. Een uitdaging die onderzoekers en innovators graag aangaan. 

De missies

De KIA Veiligheid is vastgelegd in de vorm van vijf missies: meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s (MMIP’s). In het kader van de  KIA Veiligheid zijn per missie teams samengesteld met vertegenwoordigers van bedrijfsleven, kennisinstellingen en ministeries. 

De nieuwe KIA Veiligheid 2024-2027 is online

Naar nieuwe KIA V

De overheid heeft in  mei 2023 het thema Veiligheid en de bijbehorende missies herijkt. Dit heeft geleid tot een update van de KIA Veiligheid voor de periode 2024-2027. 

Naar nieuwe KIA V

Wat is een Kennis- en Innovatie Agenda? 

Het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid omvat 25 missies verdeeld over 4 maatschappelijke thema's. Sinds 2019 werken de topsectoren samen aan Kennis- en Innovatie Agenda’s voor ieder maatschappelijk thema en voor sleuteltechnologieën en maatschappelijk verdienvermogen als onderliggende thema's. 

Lees meer

Missies

De Kennis- en Innovatieagenda Veiligheid bestaat uit vijf meerjarige, missiegedreven innovatieprogramma’s (MMIP’s). In iedere MMIP hebben ‘missieteams’ vanuit de betrokken topsectoren en betrokken ministeries een uitgewerkte agenda opgesteld voor de uitdagingen waar wij voor staan.

Bekijk de missies