Organisatie KIA Veiligheid

Samenwerken aan veiligheid

Binnen de KIA Veiligheid zijn onder leiding van het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Justitie en Veiligheid vijf missies gedefinieerd, die vragen om (toegepaste) innovaties. Dit is gedaan in nauwe samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, alle topsectoren, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. In de KIA Veiligheid verbinden kennisinstellingen, bedrijven en overheden zich samen voor een veilig(er) Nederland. We bouwen aan ons innovatief ecosysteem, versterken netwerken en zijn mede-initiator van nieuwe platformen. Door onze gezamenlijke inzet zijn we een belangrijke partner in de veilgheid van Nederland.

Coördinatie

Holland High Tech, de topsector High Tech Systemen & Materialen, coördineert de uitvoering van de KIA Veiligheid, die is ontstaan in samenwerking met de topsectoren Creatieve Industrie, ICT en Logistiek en Water & Maritiem. Het kernteam KIA Veiligheid ziet toe op inhoudelijke uitvoering.

Kernteam

Het kernteam is verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van alle voorkomende zaken in de KIA Veiligheid. Het kernteam ziet toe op de uitvoering door de missies. De coördinatoren van de betrokken topsectoren en ministeries zijn leden in het kernteam. 

Arthur
Admiraal
Project Lead DX, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Eddy
Boot
Directeur dcypher
Liesbeth
Brügemann
Program Manager, TKI Dinalog
Christine
Foekens
Senior beleidsadviseur Kennis en Innovatie, Ministerie van Defensie
Frits
Grotenhuis
Directeur, Topsector ICT
Hans
Hopman
TU Delft en Maritiem Kennis Centrum (MKC)
Marlies
van de Meent
Hoofd Thematische Samenwerking van het Domein Sociale en Geesteswetenschappen | NWO
Ben
Kokkeler
Lector Avans Hogeschool & Directeur-bestuurder Centrum voor Veiligheid en Digitalisering
Tjarda
Krabbendam-Hersman
Directeur Nationale Veiligheid, TNO Defensie en Veiligheid
Mark
Lengton
Senior Advisor Industrial Participation, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Auke
Venema
Ministerie van Defensie
Mark
van Venrooij
Netherlands Aerospace Centre
Koen
Vermeer
Programmamanager, Holland High Tech
Leo
Warmerdam
voorzitter
Directeur, Holland High Tech  
Wilfried
de Wever
Lectorenplatform Veiligheid

Themateam

Het themateam organiseert de voortgang van de KIA Veiligheid door:

  • richting te geven aan de ontwikkeling en valorisatie van relevante veiligheidsoplossingen
  • het bevorderen van gezamenlijk programmeren van ontwikkeling en valorisatie van veiligheidsoplossingen die bijdragen aan de missies én resulteren in economisch verdienvermogen
  • samenbrengen van een up to date portfolio van projecten
  • maken van goed onderbouwde, objectieve en transparante keuzes voor het gericht inzetten van middelen
Marc
Hendrikse
Voorzitter
Boegbeeld, Holland High Tech, Topsector High Tech Systemen en Materialen
Leo
Warmerdam
Secretaris
Directeur, Holland High Tech
Tecla
Bodewes
Boegbeeld Topsector Water en Maritiem
Elanor
Boekholt-O'Sullivan
Beatrice
de Graaf
Universiteit Utrecht
Jos
de Groot
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Jeannine
Peek
Boegbeeld, Topsector ICT
Annemiek
Nelis
Directeur Innovatie, Kennis en Strategie, Ministerie van Justitie en Veiligheid
Tanja
Kulkens
Directeur Exacte en Natuurwetenschappen, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
Maarten
Tossings
Lid van Raad van Bestuur/Chief Operating Officer, TNO
Iris
Vis
Captain of Science, Topsector Logistiek
Jann
de Waal
Boegbeeld, Topsector Creative Industries