Missie 3: Space: Veiligheid in en vanuit de ruimte

Waar gaat deze missie over 

Met een operationele ruimtevaartcapaciteit kunnen we een essentiële bijdrage leveren aan onze veiligheid. We beschermen de kritische ruimtevaartinfrastructuur (zowel in de ruimte als op de grond) en maken die weerbaarder. Satelliettoepassingen voor observatie en veilige communicatie benutten we optimaal. We beschermen ons tegen dreigingen uit de ruimte.

Een uniek voordeel van satellieten is dat ze kunnen waarnemen zonder de soevereiniteit van een land te schenden. Bovendien kunnen ze in korte tijd grote oppervlakten observeren. Om uit alle satellietinformatie op tijd de juiste conclusies te kunnen trekken, moeten we het informatieverwerkingsproces goed ontwikkelen. Belangrijk is ook dat de infrastructuur robuust genoeg is tegen natuurlijke en vijandelijke dreigingen.

Doel is dat Nederland in 2030 een operationeel inzetbare ruimtevaartcapaciteit heeft voor defensie en veiligheid. Dit omvat zowel satellieten en infrastructuur op de grond als de mogelijkheid van informatieverwerking. We willen deze missie zo veel mogelijk realiseren met de Nederlandse hoogwaardige kennisinstituten en de industrie.

Lees meer

Missies

De Kennis- en Innovatieagenda Veiligheid bestaat uit vijf meerjarige, missiegedreven innovatieprogramma’s (MMIP’s). In iedere MMIP hebben ‘missieteams’ vanuit de betrokken topsectoren en betrokken ministeries een uitgewerkte agenda opgesteld voor de uitdagingen waar wij voor staan.

Bekijk de missies