Missie 5: High Tech Landoptreden

Waar gaat deze missie over 

Veiligheid en vrijheid zijn niet vanzelfsprekend. Ze staan op allerlei manieren onder druk. Dat blijkt onder meer uit de rijksbrede veiligheidsstrategie. Hierin staan de diverse dreigingen voor Nederland en de strategie om ze het hoofd te bieden.

Veiligheid is in toenemende mate een internationaal vraagstuk. Onze veiligheidsorganisaties moeten dan ook meer netwerken en via hoogwaardige technologie samenwerken om onze tegenstander voor te blijven. Verder is kennisontwikkeling en innovatie nodig om de hoofdtaken van onze Krijgsmacht optimaal te kunnen blijven invullen.

Met de missie Hightech landoptreden dragen we hieraan bij. We streven naar innovatie en adoptie van technologische oplossingen om de landmacht te moderniseren. Hierdoor kan zij haar rol in het veiligheidsecosysteem optimaal uitoefenen.

Programma’s uit deze missie versterken niet alleen de Koninklijke Landmacht, maar kunnen ook bijdragen aan de Koninklijke Marechaussee en de Koninklijke Luchtmacht. Deze organisaties werken immers nauw samen. Effectieve samenwerking in deze gouden driehoek is essentieel voor kennis- en technologieontwikkeling. Daarom zetten we in deze missie sterk in op de verbetering van die samenwerking.

Ons doel is dat Nederland in 2035 state-of-the-art veiligheidsorganisaties heeft. Ze werken optimaal samen en maken gebruik van de mogelijkheden van nieuwe technologie. Deze organisaties beschermen onze veiligheid, vrijheid en welvaart. Ze verdedigen ons grondgebied en dat van onze het bondgenoten. Ze dragen ook bij aan de internationale rechtsorde en stabiliteit. De Landmacht heeft hierbij een cruciale, orkestrerende rol.

Lees meer

Missies

De Kennis- en Innovatieagenda Veiligheid bestaat uit vijf meerjarige, missiegedreven innovatieprogramma’s (MMIP’s). In iedere MMIP hebben ‘missieteams’ vanuit de betrokken topsectoren en betrokken ministeries een uitgewerkte agenda opgesteld voor de uitdagingen waar wij voor staan.

Bekijk de missies