Missie 4: Maritieme hightech voor een veilige zee 

Waar gaat deze missie over 

De toekomst van Nederland als maritieme handelsnatie is afhankelijk van een veilige zee. De zee is een mondiale transportroute, een bron van grondstoffen en voedsel en een wingebied voor energie. Dat maakt de zee en haar kustgebieden kwetsbaar voor competitie, concurrentie en conflicten.

Door technologische, geopolitieke en mondiale ontwikkelingen staat de veiligheid op en vanuit zee onder druk. Voor een goed functionerende maritieme veiligheidsketen moeten de Koninklijke Marine en de Kustwacht op alle huidige en toekomstige veiligheidsuitdagingen een antwoord hebben. Een toekomstbestendig en concurrerend ecosysteem van overheid, kennisinstellingen en (maritieme) industrie is hiervoor essentieel.

Lees meer

Missies

De Kennis- en Innovatieagenda Veiligheid bestaat uit vijf meerjarige, missiegedreven innovatieprogramma’s (MMIP’s). In iedere MMIP hebben ‘missieteams’ vanuit de betrokken topsectoren en betrokken ministeries een uitgewerkte agenda opgesteld voor de uitdagingen waar wij voor staan.

Bekijk de missies