Disclaimer

Wij streven naar transparantie. Dit doen wij onder andere via deze website, met vrij toegankelijke informatie.

Hoewel wij de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. KIA-V.nl en de beheerders kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke vorm dan ook, die zou kunnen voortvloeien uit (het gebruik van) de gegevens zoals weergegeven op de website.

Ben je van mening dat bepaalde gegevens op deze website om een of andere reden hier niet thuishoren? Stuur ons een mail!

Mail KIA Veiligheid