NLR Defensie-industrie dag

Agenda

1 november 2023
NLR

NLR Defensie-industrie dag

Nieuwe kansen in de defensie-industrie

De veranderende veiligheidssituatie vraagt veel van onze krijgsmacht. Voor het veilig en effectief uitvoeren van de hoofdtaken van defensie is het van groot belang dat de krijgsmacht beschikt over hoogwaardige technologische producten. Technologie die defensie enerzijds in staat stelt de missies zo effectief mogelijk uit te voeren en anderzijds onze mensen weer veilig thuisbrengt. NLR ontwikkelt technologie dat hieraan bijdraagt. Technologie die bijvoorbeeld geleverd wordt aan vliegtuigfabrikanten die leveren aan luchtmacht, of voor drones of satellieten.

Nederland heeft hoogwaardige technologische bedrijven in verschillende domeinen. NLR nodigt deze bedrijven uit om op 1 november kennis te maken met defensie industrie, gerelateerde funding mogelijkheden, en technologie ontwikkeling. Naast een tour langs de onderzoeks- en testfaciliteiten van NLR zullen er sprekers zijn vanuit o.a. het ministerie van Defensie, ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en de industrie. De dag eindigt met een interactieve speeddate sessie en borrel.

<de aanmelding is gesloten>

Meer informatie