Project Nieuws

De voortschrijdende digitalisering leidt tot een groeiend belang van cybersecurity voor Nederland; dit wordt nog eens versterkt door geopolitieke factoren. De Nationale Technologiestrategie (NTS) noemt daarom Cybersecurity Technologies als één van de tien belangrijke onderwerpen. Maar een agenda, zoals voor de andere negen onderwerpen werd gepubliceerd als onderdeel van de NTS, ontbrak nog. Met de publicatie van de Agenda Cybersecurity Technologies wordt dit gat nu gedicht. De agenda bevat een beschrijving van het onderwerp, een analyse van onze huidige positie en de ambities van Nederland voor deze technologie. De NTS-agenda’s bieden een basis voor strategische keuzes voor de (door)ontwikkeling van deze technologieën.

Naar de Agenda Cybersecurity Technologies

De Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Veiligheid is vastgelegd in vijf missies, waaronder een missie die zich specifiek richt op cybersecurity. Deze missie richt zich op kennisontwikkeling en innovatie om dreigingen in het digitale domein tegen te gaan, economische kansen te creëren én voldoende digitale autonomie te borgen. Daarvoor wordt ingezet op multidisciplinaire kennis en innovatie door fundamenteel en toegepast (multidisciplinair) cybersecurity-onderzoek, via het CS4NL-programma.

Project Nieuws