Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven is één van de acht Europese locaties die samen een netwerk voor artificial intelligence in de maakindustrie – genaamd AI Matters – gaan vormen.

Op 24 januari vond in Palaiseau, Frankrijk, de kick-off van het Europese netwerk ‘AI-Matters’ plaats, bestaande uit een consortium van Brainport Industries, TNO en TU Eindhoven namens de locatie BIC en 22 andere kennisinstellingen uit zeven andere Europese landen. Het AI-Matters netwerk heeft tot doel de invoering van AI technologie in de Europese maakindustrie te stimuleren om zo de productiviteit, het innovatievermogen, de veerkracht en het wereldwijde concurrentievermogen van deze sector verhogen. Daartoe zullen de locaties met elkaar verbonden referentietest- en experimenteerfaciliteiten ontwikkelen, waar op grote schaal en in realistische omgevingen met op AI gebaseerde oplossingen wordt gewerkt.

Lees meer op innovationorigins.com

Lees meer op brainportindustriescampus.com