Het hoofdkantoor van het NATO Innovation Fund (NIF) komt in Nederland. Het NIF is een van de initiatieven van de NAVO om innovatie binnen de alliantie te stimuleren. Nederland heeft binnen de NAVO voorgesteld om de kantoren voor het fonds in Nederland te vestigen. Het voorstel is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), Techleap.nl en het Nederlandse Ministerie van Defensie.

Emerging & Disruptive Technologies

Het fonds sluit aan bij de ambities van Defensie om te innoveren op het gebied van zogenaamde Emerging & Disruptive Technologies (EDT's). Het NIF investeert onder meer in startups en fondsen die zich richten op EDT's. De toepassing van EDT's en samenwerking met de technologiesector zijn volgens minister van Defensie Kajsa Ollongren cruciaal. “Meer investeringen in hightech zijn dringend nodig. We werken bijvoorbeeld samen met onze NAVO-bondgenoten om ons te verdedigen tegen nieuwe dreigingen. Dat is ook de reden waarom Nederland al heeft besloten het budget voor onderzoek, technologie en innovatie fors te verhogen. De komst van het hoofdkwartier van het NATO Innovation Fund is hiervoor een belangrijke mijlpaal. Het is mooi dat Nederland als kennisland gastheer kan zijn voor het fonds.”

Meer informatie