Een veiliger luchtruim voor helikopters in Nederland, met dat doel is donderdagmiddag 6 april de webapplicatie Verbeter de Luchtvaart Kaart (VDLK) gelanceerd. Dat gebeurde op de Oranjekazerne in Schaarsbergen. In deze applicatie kan iedereen een obstakel dat nog niet op de kaart staat en hoger is dan vijftien meter melden. Denk hierbij aan windmolens, UMTS-masten, lichtmasten en hijskranen. Op die manier kunnen piloten plannen en vliegen met zo actueel mogelijke informatie.

Lees meer

Doe mee!

In Nederland wordt non-stop gebouwd, ook in de hoogte. Daarom is de hulp nodig van het publiek. Zie je in je omgeving iets nieuws gebouwd worden dat vijftien meter of hoger is? Je helpt de vliegveiligheid in Nederland enorm te verbeteren door het obstakel te melden op www.verbeterdeluchtvaartkaart.nl. Dat kan een windmolen zijn, een hoog gebouw, een UMTS-mast maar ook een hoge lichtmast bij een sportveld of langs een snelweg.

Plaatsvervangend Commandant Luchtstrijdkrachten (PC-LSK) generaal-majoor Dick van Ingen over het belang van Verbeter de Luchtvaart Kaart: “Nederland is nog niet af, de luchtvaartkaart zal dus ook nooit helemaal af zijn, maar het systeem om alles up to date te houden is nu wel af.”

Aanleiding

In het verleden is er 2 keer een luchtmachthelikopter tegen een draad gevlogen. In 2007 in de Bommellerwaard en in 2017 in Zoelmond. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde dat in beide gevallen het gebruikte kaartmateriaal niet up-to-date was. Met de lancering van de VDLK wil Defensie dergelijke ongevallen voorkomen.

Luitenant-kolonel Philip Schreers van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid reageert enthousiast op het systeem. “De snelheid waarmee piloten nu actuelere informatie kunnen krijgen is een enorme aanwinst.”

Een unieke samenwerking

Verbeter de Luchtvaart Kaart (VDLK) is ontwikkeld door het Kadaster in opdracht van de Dienst Geografie van Defensie. Ook de Koninklijke Luchtmacht, Luchtvaartpolitie en ANWB Medical Air Assistance (traumahelikopter) waren betrokken. Een unieke samenwerking. Niet alleen de helikopters van de Koninklijke Luchtmacht, maar ook de helikopters van de Luchtvaartpolitie en de ANWB gaan profijt hebben van de actuelere kaarten en informatie.