Nieuws Call

NWO publiceert naar verwachting in juni 2023 een nieuwe call ‘Cybersecurity voor digitale weerbaarheid’ in het kader van het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC). Met deze call wil NWO een substantiële impuls te geven aan cybersecurity-kennis en -innovatie, gericht op oplossingen voor digitale veiligheidsproblemen.

Doel van de call

Het doel van deze call is essentiële en vernieuwende kennis verwerven uit fundamenteel en toegepast cybersecurity-onderzoek, die bijdraagt aan het veilig vormgeven van de digitale transformatie van Nederland. De ontwikkeling van nieuwe (technologische) instrumenten, werkwijzen, handelingsperspectieven en interventiemogelijkheden staat hierin centraal.

De call ‘Cybersecurity voor digitale weerbaarheid’ volgt prioriteiten vastgesteld in de Kennis- en Innovatie Agenda (KIA) Sleuteltechnologieën en de KIA Veiligheid en wordt ontwikkeld binnen de hoofdlijn Missie van het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC).

Interdisciplinaire samenwerking

NWO neemt in de ontwikkeling van de call ‘Cybersecurity voor digitale weerbaarheid’ de overweging mee dat veel cybersecurityproblemen zowel sociale, maatschappelijke als technologische uitdagingen kennen. NWO onderscheidt daarom drie doorsnijdende thema’s die telkens terugkomen in cybersecurityvraagstukken: de menselijke factor; wetgeving, regelgeving en politiek; en technologische ontwikkelingen. Consortia dienen bij projecten waar dit mogelijk is al deze thema’s te adresseren bij het uitwerken van hun onderzoeksvraag.

Matchmaking

Onderzoekers uit alfa-, bèta- en gammadisciplines, evenals onderzoekers aan hogescholen en andere kennisinstellingen, worden uitgenodigd om samen te werken met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties om een gezamenlijk projectvoorstel voor deze call in te dienen. Om dit te faciliteren zal NWO na publicatie van de call een matchmakingsbijeenkomst organiseren. Meer informatie hierover en gelegenheid voor aanmelding voor deze matchmakingsbijeenkomst volgt na vaststelling van de call for proposals.
 

Nieuws Call