AI biedt veel voordelen voor ondernemingen, overheden en maatschappelijke organisaties. Tegelijkertijd roept het gebruik van AI allerlei ethische, juridische, maatschappelijk en economische vraagstukken op. Het Nationaal Groeifonds project AiNed geeft door ELSA Labs deze vraagstukken nadrukkelijk een plaats omdat de ontwikkeling van de AI-technologie, maatschappelijke inbedding, en verzilveren van economisch kansen hand-in-hand moeten gaan.

Bron: NWO

Doel

Het doel van de call for proposals ‘NGF AiNed – ELSA Labs’ is het verwerven van kennis en inzichten die bijdragen aan de ontwikkeling en de toepassing van betrouwbare, mensgerichte AI (hierna mensgerichte AI). Het onderzoek in dit programma bevordert via privaat-publieke samenwerkingen, vanuit het perspectief van mensgerichte AI, de ontwikkeling van technologische innovaties die publieke waarden en grondrechten borgen en mensenrechten respecteren – waar mogelijk versterken – en op maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen. Met het onderzoek wordt zo de ontwikkeling van een ecosysteem van vertrouwen gestimuleerd.

Deze call for proposals is de tweede in een reeks van drie over mensgerichte AI. De eerdere call was de NWA Call ‘Mensgerichte AI voor een inclusieve samenleving – naar een ecosysteem van vertrouwen’, gelanceerd samen met de Nederlandse AI Coalitie, waar vijf ELSA Labs uit zijn voortgekomen.

Door de NWA thematische programmering zijn deze vijf ELSA Labs gestuurd door vraagstelling vanuit publieke partijen. De tweede AiNed ELSA Labs call wordt gefinancierd vanuit het Nationaal Groeifonds. Daarom zal ten minste de helft van de te honoreren ELSA Labs zich richten op ELSA-vraagstukken van ondernemingen die AI-producten, -processen of -diensten voor de markt ontwikkelen.

Wanneer gaat de call open?

De verwachting is dat deze call for proposals opengaat aan het einde van het eerste kwartaal van 2023.

Budget en partners

Deze call for proposals is een onderzoeksprogramma in het kader van het Nationaal Groeifonds (NGF) project AiNed en heeft een budget van ongeveer acht miljoen euro. De verwachting is dat er vier onderzoeksprojecten gefinancierd kunnen worden.

Meer informatie

De openstelling van de call for proposals wordt gecommuniceerd via de gebruikelijke NWO kanalen.

Over het Nationaal Groeifonds

Via het Nationaal Groeifonds investeert de overheid de komende vijf jaar in projecten die economische groei op lange termijn waarborgen. Het Nationaal Groeifonds investeert onder andere in onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieprojecten. In sommige van deze projecten is NWO betrokken als één van de uitvoerende organisaties, bijvoorbeeld voor het organiseren van subsidieprogramma’s voor wetenschappelijk onderzoek of wetenschappelijk talent.

Meer informatie