Nieuws Internationaal

De Brainportregio in Noord-Brabant treedt toe tot een groot innovatie-netwerk van de NAVO. Dat gebeurt op voorspraak van Defensie. Gemeentes, bedrijven en kennisinstellingen in het gebied krijgen hierdoor toegang tot internationale onderzoeksfaciliteiten en subsidies. De aansluiting bij het Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic (DIANA) is vandaag bekendgemaakt. Dat gebeurde op het 1-jarig jubileum van de samenwerking tussen Defensie en Brainportregio.

In de Brainportregio bundelen bedrijfsleven, onderwijs en kennisinstellingen de krachten bij de ontwikkeling van nieuwe technologie. Defensie neemt sinds februari 2023 deel aan het project onder de naam BITS (Brainport Innovation & Technology Security). Partners in BITS zijn het ministerie van Defensie, het ministerie van Economische Zaken & Klimaat, de Provincie Noord-Brabant, Brainport Development en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM).

Het doel is om innovaties voor civiele en militaire toepassingen te versnellen. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van nieuwe computerchips of aan sensoren die bermbommen kunnen opsporen.

De toetreding tot DIANA komt voort uit deze samenwerking. Deelnemers aan het NAVO-innovatienetwerk zijn alleen aan te dragen door een ministerie van Defensie van een NAVO-partner. Pas na strenge selectie worden ze toegelaten.

1 miljard

De aansluiting bij DIANA biedt de Brainportregio veel voordelen. DIANA stimuleert de ontwikkeling van nieuwe technologieën die helpen om de bevolking van NAVO-landen te beschermen. Start-ups worden uitgedaagd om deel te namen aan ‘challenges’.

Ze worden gemotiveerd om in korte tijd een technologische doorbraak te forceren in bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie en biotechnologie. Voor deze projecten zijn subsidies beschikbaar uit een fonds van 1 miljard euro. Dit fonds is opgericht door een groep NAVO-bondgenoten op de Top van Madrid in 2022.

We verbeteren ons innovatievermogen, onze concurrentiepositie en economie.

Staatssecretaris Christophe van der Maat - Ministerie van Defensie

Testcentra

Verder biedt het innovatienetwerk de Brainportregio veel nieuwe mogelijkheden voor innovatief onderzoek.
In totaal kent DIANA nu 23 deelnemers (accelators) en bijna 180 testcentra, verspreid over de hele wereld. In deze testcentra van geselecteerde bedrijven krijgen participanten de mogelijkheid om hightech experimenten uit te voeren.

Nederland heeft al 2 DIANA testcentra. Dit zijn de Safety & Security Campus/Robotics & AI Systems (RAS) eenheid in Oirschot en het Fieldlab SmartBase van Defensie in Ede.

Concurrentiepositie

Staatssecretaris Christophe van der Maat is blij met de toetreding van de Brainportregio. “We verbeteren ons innovatievermogen, onze concurrentiepositie en economie. En tegelijkertijd versterken we de NAVO en dus onze verdediging. Dit is een vorm van samenwerken waar ik echt in geloof en waar iedereen beter van wordt.”

Bron: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM)

Nieuws Internationaal