Guus Rijnders (Universiteit Twente), Esther Kersten (ImpactX) zijn per 1 januari toegetreden als leden van het topteam High Tech Systemen en Materialen (HTSM). Tjerk Opmeer (ministerie van Economische Zaken en Klimaat) is sinds 1 november 2023 al toegetreden. Samen met boegbeeld en voorzitter Marc Hendrikse is het topteam op volle sterkte voor de snelle ontwikkelingen en uitdagingen in de internationale hightech- en materialensector.

Marc Hendrikse, boegbeeld Holland High Tech, topsector High Tech Systemen en Materialen: "In onze VISIE 2030 richten we ons op de grote urgente transities en de sleuteltechnologieën. Ik ben blij met deze nieuwe samenstelling van ons topteam. Zowel Esther, met haar ervaring en werkzaamheden op het gebied van circulariteit, als Guus, op het gebied van sleuteltechnologieën, gaan onze topsector en het topteam versterken wat goed matcht met huidige opgaven waar we voor staan. Met de komst van Tjerk hebben we opnieuw een sterke partner als overheidsvertegenwoordiger in ons topteam."

Innovatie op urgente transities met inzet van sleuteltechnologieën

Vanuit zijn nieuwe rol als vertegenwoordiger van de wetenschap voor de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) wil Guus Rijnders een push geven aan onderzoek en innovatie met de inzet van (sleutel)technologieën en materialen.

Guus Rijnders, hoogleraar NanoElectronic Materials, Universiteit Twente: “De samenwerking tussen wetenschap en industrie is de katalysator voor innovatie, waarin nieuwsgierigheid de weg effent voor ontdekkingen en samenwerking de brug slaat naar vooruitgang. Een sterke betrokkenheid en afhankelijkheid in deze samenwerking is noodzakelijk om de belofte van innovaties en sleuteltechnologieën in technologische en maatschappelijke urgente transities mogelijk te maken. Ik wil me inzetten om deze betrokkenheid en samenwerking verder vorm te geven, en daarmee de impact van onderzoek en innovatie in de Nederlandse economie en maatschappij te vergroten.” 

Midden- en kleinbedrijf als motor van de hightech innovatie

Esther Kersten heeft een duidelijke visie als het gaat om haar nieuwe rol als vertegenwoordiger van het midden- en kleinbedrijf in de topsector. Zij wil zich inzetten voor meer mogelijkheden voor het MKB in de hightech-, materialen- en maakindustrie met nadruk op valorisatie en de mogelijkheden voor een circulaire economie.

Esther Kersten, CEO en oprichter ImpactX: “Ik geloof sterk in de kracht van de Nederlandse hightech-sector om met innovatie een circulaire economie dichterbij te brengen. In deze transitie spelen zowel grote bedrijven, MKB als kennisinstellingen een belangrijke rol. Ketensamenwerking moet een hoge prioriteit krijgen, want circulariteit vraagt juist om een gedragen aanpak in de hele keten. Verder gaan wij ons richten op start- en scale-ups, die belangrijk zijn voor technische innovaties en doorbraken. Daarvoor moeten we ons sterke ecosysteem verder ontwikkelen. Als lid van het topteam HTSM kijk ik ernaar uit om me in te zetten voor deze speerpunten.”

De overheid als aanjager van innovatie met impact

Tjerk Opmeer ziet als vertegenwoordiger van de overheid het belang van de hightech- en materialensector in het (inter)nationale innovatiebeleid van de overheid.

Tjerk Opmeer, directeur Innovatie en Kennis, ministerie van Economische Zaken en Klimaat: “Ik kijk er erg naar uit om de ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan in de uitvoering van het internationale innovatiebeleid te gebruiken om innovatie nog meer in te zetten in het aanpakken van de maatschappelijke vraagstukken en urgente transities waar wij voor staan. Tegelijkertijd werken we in de topsector High Tech Systemen en Materialen aan de economische impact en zodat wij als Nederland voorop kunnen blijven lopen bij ontwikkelingen op het gebied van de prioritaire technologieën die we bepaald hebben in de Nationale Technologiestrategie.”

Afscheid van topteamleden

Met het aantreden van de drie nieuwe leden van het topteam is het ook tijd om afscheid te nemen van de voorgaande leden die in een turbulente periode grote bijdragen hebben geleverd aan de ontwikkelingen binnen de topsector High Tech Systemen en Materialen. Eind 2023 traden drie leden terug:

  • Jacquelien Scherpen (lid topteam sinds 2020), in september 2023 benoemd tot rector magnificus en lid van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG)
  • Arno van Mourik (lid topteam sinds 2019), directeur van Airborne
  • Michiel Sweers (lid topteam sinds 2017), vertegenwoordiger vanuit de overheid

Marc Hendrikse, boegbeeld Holland High Tech: “Mede dankzij de grote inzet van de aftredende leden Jacquelien, Arno en Michiel hebben we de afgelopen jaren de topsector High Tech Systemen en Materialen beter en breder op de kaart kunnen zetten. Daar ben ik hen zeer dankbaar voor.”