Call

Naar verwachting stelt NWO begin juli de call ‘Vraaggedreven onderzoek door consortia 2024- S’ open voor aanvragen. Bij deze call for proposals kunnen publiek-private consortia financiering aanvragen voor impact-gedreven collaboratief onderzoek. Onderwerpen moeten aansluiten bij het innovatiebeleid van de Nederlandse overheid.

Lees verder

Doel van de call

Het doel van deze call is om impact te realiseren voor economie, mens en samenleving door middel van publiek-private samenwerking in consortia. Onderwerpen voor onderzoeksvoorstellen dienen voort te komen uit hedendaagse maatschappelijke uitdagingen zoals die zijn vastgesteld door het missiegedreven innovatiebeleid van de overheid en de daaruit opgestelde Kennis en Innovatie Agenda’s (KIA’s). Het is daarom van belang dat ingediende onderzoeksvoorstellen aansluiten bij één of meer van de 6 KIA’s

Consortia eisen en budget

Consortia dienen uit tenminste twee kennisinstellingen en één cofinancier te bestaan. Ten minste een cofinancier moet een bedrijf zijn. 

Bij deze call kan minimaal € 250.000 en maximaal € 750.000  worden aangevraagd aan NWO-financiering. NWO financiert hiermee 50% van de totale projectomvang. De overige 50% moet komen vanuit het consortium, waarvan 30% in cash vanuit het bedrijfsleven.

Call